5s
亲爱的彩世界用户:

感谢大家一直以来的支持和厚爱。由于政策的原因和业务上的调整,我们不得不做出一个艰难的决定:皇家彩世界将于11月1日停止运营及更新。

8年多来,我们一同见证、一起成长,同升衰共进退,也即将一起封存属于我们的独家记忆。

从此,山高路远。但征途,从未停止!希望再续辉煌的路上,依旧有你相伴。

—— 皇家彩世界团队
今日号码 试试手气
说明:统计每个位置(冠军、亚军…第十名)每一个号码(1~10),今日开出的总次数,及近期未开出(遗漏)次数。
颜色设置  使用“颜色设置”为你所关注的号码遗漏范围设置不同颜色
各参数的数值可设置范围是:2-179。
当数值为 时为
确定
号  码 冠  军 亚  军 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
总开 未开 总开 未开 总开 未开 总开 未开 总开 未开 总开 未开 总开 未开 总开 未开 总开 未开 总开 未开
01 0 0 0 38 0 8 0 2 0 16 0 17 0 15 0 3 0 4 0 12
02 0 17 0 2 0 15 0 8 0 9 0 0 0 4 0 1 0 3 0 14
03 0 2 0 4 0 0 0 3 0 5 0 8 0 21 0 18 0 11 0 10
04 0 3 0 14 0 20 0 26 0 4 0 5 0 0 0 7 0 47 0 2
05 0 4 0 7 0 2 0 20 0 1 0 6 0 37 0 0 0 14 0 15
06 0 12 0 0 0 28 0 5 0 8 0 9 0 20 0 4 0 2 0 1
07 0 8 0 6 0 14 0 0 0 13 0 2 0 5 0 26 0 1 0 18
08 0 5 0 10 0 4 0 12 0 2 0 1 0 3 0 14 0 21 0 0
09 0 25 0 1 0 12 0 4 0 0 0 15 0 2 0 11 0 8 0 5
10 0 13 0 5 0 9 0 1 0 23 0 42 0 10 0 2 0 0 0 3