5s
亲爱的彩世界用户:

感谢大家一直以来的支持和厚爱。由于政策的原因和业务上的调整,我们不得不做出一个艰难的决定:皇家彩世界将于11月1日停止运营及更新。

8年多来,我们一同见证、一起成长,同升衰共进退,也即将一起封存属于我们的独家记忆。

从此,山高路远。但征途,从未停止!希望再续辉煌的路上,依旧有你相伴。

—— 皇家彩世界团队
杀号定胆 试试手气
近20期
说明:
杀号指(号码1-10)中,专家认为当期不可能开出的号码。当杀掉的号码在下期没出现,则杀号成功,否则杀号失败。该功能统计专家的杀号情况,帮助缩小选号范围。
冠军 亚军 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
期号 开奖号码

浩宇杀号

擎苍杀号

致远杀号

天佑杀号

俊驰杀号

烨磊杀号

文博杀号

旭尧杀号

睿渊杀号

哲瀚杀号

统计
753065 当前期 6 4 2 5 4 10 8 6 4 1
753064 待开奖 9 2 8 10 2 10 8 5 1 6
751963 1 3 1 7 4 4 10 4 1 8 2 8
751962 1 7 10 8 6 1 10 4 8 10 1 8
751961 3 5 4 9 7 3 7 8 5 10 6 9
751960 4 7 1 3 8 9 10 6 8 6 8 全对
751959 5 1 6 3 9 9 9 1 4 8 4 全对
751958 8 2 2 1 6 5 1 1 5 7 2 全对
751957 8 9 4 10 3 1 9 7 9 7 9 全对
751956 1 6 6 2 6 6 3 9 1 8 10 9
751955 7 7 7 3 8 4 6 3 8 10 8 8
751954 5 5 3 9 2 10 3 1 2 2 4 9
751953 7 4 4 8 10 4 9 6 8 1 9 全对
751952 4 3 1 5 1 9 6 3 7 4 8 9
751951 6 6 8 6 8 2 2 1 1 1 1 8
751950 10 7 3 6 2 5 8 3 5 2 6 全对
751949 10 1 2 10 10 1 6 1 8 2 1 8
751948 8 7 7 10 9 3 3 10 6 9 8 9
751947 10 1 5 2 10 2 1 9 2 9 8 9
751946 2 1 10 5 7 2 5 7 8 2 2 7
751945 6 5 2 8 4 1 1 10 7 5 6 9
准确率(全对率) 84.21% 89.47% 89.47% 89.47% 84.21% 100.00% 100.00% 89.47% 89.47% 78.95% 31.58%
当前连中 8 0 12 14 1 19 19 0 11 1 0
最大连中 8 10 12 14 14 19 19 11 11 13 4